Architect and customer businessman shaking hands top view, desktop with building project, tools and wood swatches on background

ביחד עם ועד בית נבנה תקציב המותאם לצרכי הבניין ודייריו זאת תוך שקיפות מלאה מול כל הדיירים על מה הם משלמים וכמה .

לפרטים נוספים
Close up of a young woman's hand typing text message on her smartphone. African young woman is typing on touch screen mobile phone. Close up of female hand texting a message phone outdoor.

אם בעבר תקלות טופלו באיטיות וחוסר יעילות, היום לכל דייר יש נגישות לחברת הניהול באמצעות אפליקציה בה הם יכולים בקלות לדווח על תקלות בבניין ובכך לזרז את הטיפול בהן

לפרטים נוספים
i1

מניסיוננו הדבר החשוב ביותר בניהול מבנה הוא קשר  רציף עם ועד הבית ודייריו, לכן אנו שמים דגש על שמירת קשר שבועית על מנת להתעדכן בכל המתרחש בבניין ובכך לייעל את הטיפול בו לשביעות רצון לקוחותינו .

לפרטים נוספים

צרו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר

למה לבחור בנו ?

אפליקציה ייעודית
קשר ישיר של כל דיירי הבניין עם חברת הניהול באמצעות אפליקציה ייעודית לדיווח תקלות ותשלומים באמצעות כרטיסי אשראי מכל מקום ובכל עת
גמישות מול נותני שירות
אנו חברה בלתי תלויה בנותני שירות קבועים לכן יש לנו את הגמישות לעבוד עם בעלי מקצוע ונותני שירות המועדפים ע``י ועד הבית
סליקת כרטיסי אשראי
באמצעות מערכות מתקדמות ואפליקציות פשוטות הייעודיות לתחום ניתן לשלם את תשלום ועד הבית באמצעות כרטיסי אשראי
שקיפות מלאה
אנו עובדים בשקיפות ושיתוף פעולה מלא עם נציגות נציגות הבניין ודייריו

מול הדיירים, אנו נציג אחת לתקופה דו"חות כספיים של הבניין ונשתף את הדיירים בהחלטות חשובות הקשורות לתפעול הבניין או בהחלטות שקשורות להוצאות חריגות. יש לקבוע תדירות לדיווח, וכן צורך בדיווח על כל אירוע של תקלה בבית המשותף.

ניסיון רב בתחום
ניסיון רב בתחום ניהול ואחזקת בניינים משותפים ברחבי הארץ

חברתנו פועלת במספר בניינים ובוחרות להעסיק עובדים מקצועיים המכירים את מערכות הבניין ואת דרכי הטיפול בתקלות השונות, ואלה לרוב יתחזקו את מערכות הבניין באופן הטוב ביותר.

זמני תגובה מהירים
מענה מהיר לדיווח תקלות 24/7 לכלל הלקוחות המאפשר טיפול מיידי בתקלות השונות
אין יחסי עובד מעביד

אין יחסי עובד מעביד בין ועד הבית לנותני השירותים, דבר שמשחרר את ועד הבית מאחריות כמעסיק.

חסכון בזמן

העסקת ועד בית חיצוני משחררת את נציגי הדיירים מטיפול בתחזוקת הבניין.
ומעיסוק בגביית דמי ועד בית ובשאר העיסוקים הגוזלים זמן רב. בנוסף, עיקר הפעילות בבניין מבוצעת בשעות היום בזמן שאנשים נמצאים בעבודה, ומעט מאוד נציגי ועד בית עצמאיים יכולים לתרום מזמנם בשעות היום. חברת הניהול לוקחת אחריות זו על עצמה.

אובייקטיביות

מדובר בגוף שלישי, שלא גר בבניין, וכך פוחתת אי-הנעימות בהערות לדיירים על ניקיון, על אי תשלומים וכדומה. כיוון שוועד בית חיצוני הוא אובייקטיבי לסייע בסכסוכי שכנים.

קבלו הצעת מחיר היום